Pelet

Pelet Džak – 15kg  Pelet Tona – 1000kg  | Pelet Paleta – 1050kg

 

Da li ste znali ?

– Da drveni pelet tako čisto sagoreva i gotovo da nema nikakve emisije gasova u atmosferu.
– Da pelet proizvodi više toplote nego nafta, prirodni gas ili cepanice.
– Da 30 kg peleta obezbeđuje da se prostor od 150 m2 greje 24 sata.
– Da je danas samo u Kanadi i Americi u upotrebi više od milon peći i kamina koje koriste drveni pelet.

pelet kao gorivo

peleti kao gorivo

O drvenom peletu
Drveni pelet  se prvi put pojavo još 70-ih godina prošlog veka kao odgovor na energetsku krizu.  Drveni pelet je bio-gorivo izrađeno od kompresovanog drveta koje obezbeđuje    konzistentno i ekonomično grejanje.

Drveni  pelet se proizvodi  mlevenjem, sušenjem, dodatnim usitnjavanjem i presovanjem sirovine (piljevina, sečka i drveni čips). S obzirom da je izrađen od 100% drveta, samim tim je gušći i teži, što kao rezultat ima sporije i ravnomernije sagorevanje, pa ga to čini veoma efikasnim gorivom.

Proizvoden je u kontrolisanim uslovima u skladu sa DIN 51731  standardom: prečnik od 6 mm, dužina do 30 mm, vlaga ispod 10% i gustina iznad 1,12 kg/dm3.
Jedna od najvažnijih prednosti peleta je da pepeo nastao njegovim sagorevanjem iznosi oko 1%, a energetska vrednost iznad 18 MJ po kilogramu. Pelet  se koriste za peći i kotlove za grejanje, kako u kućama i stanovima, tako i kod velikih potrošača.

Ekološko bio-gorivo
Drveni pelet je efikasno ugljenik-neutralno gorivo – na gram ispuštenog CO2 angažuje se jedan gram u fotosintezi, te se tako održava odnos ugljenika u prirodi. Sagoreva tako čisto da je skoro nemoguće videti dim iz dimnjaka, a iza sebe ostavlja oko 1% pepela.Sagorevanjem drvenog peleta gotovo da se uopšte ne proizvodi kreozot, glavni uzročnik požara u pećima i kaminima.

Reciklaža na umu
U procesu proizvodnje drvenog peleta koriste se tone i tone piljevine, strugotina i otpadnog drveta, odnosno nusproizvoda drugih industrija – sve ovo bi u suprotnom završilo na deponijama. Prerađuje se sav drveni otpad koji se vraća nazad u proizvodnju.

Komforna upotreba
Za razliku od cepanica, drveni pelet pakovan je u vreće od po 15 kg, te je čist i praktičan za skladištenje, ne prlja kuću i ne donosi insekte sa sobom, a zauzima samo četvrtinu prostora potrebnog za skladištenje cepanica. Zbog veoma malog ostatka pepela, produžava se vreme između dva čišćenja peći, te se ovaj mukotrpan i skup posao svodi na minimum.

Pelet Džak – 15kg  Pelet Tona – 1000kg  | Pelet Paleta – 1050kg