Kontakt

Podaci o pravnom licu:

Elkom Computers Trade doo
Jurijа Gаgаrinа 151-A
lokаl 28, Tržni Centar Piramida
11070 Novi Beograd, Blok 44
PIB 106694394
MB 20661518
PEPDV 575983972